Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu Publicznym "Smerfy" z siedzibą w Nowej Wsi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Przedszkole Publiczne "Smerfy" z siedzibą w Nowej Wsi nr 14: 63-308 Gizałki, tel: 627 411 314, adres e-mail: p-smerfy@pocztaszkolna.pl  Inspektorem ochrony danych osobowych jest Maciej Hejduk, tel; 512 125 301, adres e-mail: maciej.hejduk2007@wp.pl  
  2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług przedszkolnych dla dzieci, w tym w zakresie realizacji obowiązku szkolnego.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych przedszkola. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tychże zadań.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostepniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe podane przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, pracowników, stażystów, usługodawców będą przechowywane przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków prawnych przedszkola.
Data dodania: 2018-05-25 10:04:59
Data edycji: 2018-05-25 10:44:19
Ilość wyświetleń: 576
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook