Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie jest placówką publiczną, działającą na terenie powiatu pleszewskiego która swoim działaniem wspiera szkoły, placówki i przedszkola na naszym terenie. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i bezpłatne Możesz się do nas zgłosić zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy: •psychologa (w tym min. trudności szkolne, obniżony nastrój, lęki poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, relacji rodzinne czy szkolne, zaburzenia sfery emocjonalnej, społecznej , zaburzenia ze spectrum autyzmu oraz inne) •pedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga (w tym min. trudności szkolne, problemy z nauką, funkcjonowaniem szkolnym, pisaniem, liczeniem, słuchem, wzrokiem itp.) •logopedy, neurologopedy (w tym min. Zaburzenia związane z rozwojem mowy, brakiem mowy, wady wymowy) •doradcy zawodowego (problemy związane z wyborem zawodu i szkoły, pomoc w tworzeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, informacje zawodowe) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi terapię : • psychologiczną • pedagogiczną (w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne) • logopedyczną • terapię integracji bilateralnej. Szczegółowe informacje na temat działalności Poradni znajdują się na stronie internetowej www.poradnia-pleszew.org.pl Kontakt z nami: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Słowackiego 14 (biurowiec SPOMASZ-u), 63-300 Pleszew tel. 62 7421-655, tel. 62 7427-965 – Dyrektor tel. komórkowy : + 48 692 958 010 e-mail: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl Kontakt z PPP Pleszew możliwy również przez aplikację: Whats ‘App oraz SKYPE. Jednocześnie informujemy, że kontakt z Dyrektorem Poradni możliwy jest pod adresem email: dyrektor@poradnia-pleszew.org.pl Sekretariat Poradni czynny w godzinach 7.00 – 15.00 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wszystkie usługi świadczy w sposób stacjonarny – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość realizacji niektórych procedur w formie on – line.
Data dodania: 2021-02-12 12:56:38
Data edycji: 2021-02-12 12:56:43
Ilość wyświetleń: 138
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook